همدردی دانش آموزان دبیرستان با شهدای آتش نشان

به مناسبت با فاجعه ساختمان پلاسکو و شهادت آتش نشان های شجاع ، دانش آموزان دبیرستان مهرنامی برتر با ارسال دلنوشته

Read more