کلاس تقویتی رایگان برای امتحانات شبه نهایی دبیرستان مهرنامی برتر

دبیرستان مهرنامی برتر به منظور افزایش آمادگی دانش آموزان پایه سوم جهت امتحانات شبه نهایی کلاسهای آمادگی رایگان برگزار می

Read more

همدردی دانش آموزان دبیرستان با شهدای آتش نشان

به مناسبت با فاجعه ساختمان پلاسکو و شهادت آتش نشان های شجاع ، دانش آموزان دبیرستان مهرنامی برتر با ارسال دلنوشته

Read more